Winnica "Garlicki Lamus"

 

Winnica „Garlicki Lamus” znajduje w podkrakowskiej Garlicy Murowanej położonej na terenie Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie". Charakteryzuje się on zróżnicowaną rzeźbą terenu i obejmuje szereg dolin jurajskich. Nazwa winnicy "Garlicki Lamus" pochodzi od nazwy zabytkowego z początku XVII wieku budynku. Pierwotnie był on budynkiem bramnym drewnianego dworu. Z czasem został przystosowany do pełnienia funkcji lamusa, a bramę zamurowano. W XIX wieku wzniesiono obok klasyczny dwór, dziś już nieistniejący. W latach 80 -tych budynek został przebudowany i dostosowany do potrzeb administracyjnych gospodarstwa. Funkcję taką spełnia do dzisiaj.

 

Garlicki Lamus

 

Lamus jest niewielkim, piętrowym budynkiem, na planie kwadratu. Zwieńczony jest dachem namiotowym, krytym dachówką. Na piętro prowadzą zewnętrzne, drewniane schody z galeryjką. Od tyłu lamusa wyraźnie widoczny jest duży, rustykowany portal. Jest on pozostałością po przejeździe. Okna posiadają bardzo skromne, kamienne obramienia na wzór renesansowy. Wewnątrz, na parterze i na piętrze, znajdują się dwa pomieszczenia. Dolne (dawna sień) posiada kolebkowe sklepienie, na piętrze strop jest płaski, drewniany.

Pierwsze sadzonki w Uniwersyteckiej Winnicy zostały posadzone wiosną 2007 roku i było to zaledwie 250 sztuk w pięciu odmianach: Muskat Odesski, Seyval Blanc, Jutrzenka, Regent i Marechal Foch. Początkowo ta mini winnica miała być uzupełnieniem kolekcji roślin sadowniczych jaka znajduje się na terenie Stacji Doświadczalnej w Garlicy Murowanej. Gleba na której rośnie winnica to gleba drugiej klasy, brunatna wyługowana, pochodzenia lessowego na skale wapiennej.

Wiosną 2008 roku dzięki przychylności J.M. Rektora prof. Janusza Żmiji, jak również ówczesnego Dziekana Wydziału Ogrodniczego prof. Stanisław Rożka winnica ta została powiększona do1 ha powierzchni, na której obecnie rośnie prawie 3000 sztuk krzewów w 15 odmianach.

Winnica "Garlicki Lamus" została zarejestrowana w 2013 roku w Agencji Rynku Rolnego jak również w Urzędzie Celnym. W tym też roku rozpoczęto w niej produkcję wina z przeznaczeniem na sprzedaż. Natomiast pierwsza eksperymentalna produkcja wina miała miejsce już od 2009 roku. Winnica ma do dyspozycji doskonale przygotowaną i wyposażoną winiarnię przy al. 29-listopada w której oprócz samej produkcji (przerobu winogron) prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu Enologii. Zajęcia te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Podstawowymi zadaniami jakim służy winnica jest: kształcenie studentów z zakresu uprawy winorośli, produkcji wina jak również badania, które już są realizowane lub są przygotowywane do realizacji.

 

Garlicki Lamus

 

Wina powstają w piwnicach starej chłodni doświadczalnej przy al. 29 listopada 56. W 2012 roku zostały one wyremontowane i dostosowane do potrzeb i teraz stanowią doskonałe zaplecze do produkcji wina. Przez większą część roku w sposób naturalny można utrzymać w nich temp. 12 C 0 , jedynie latem konieczne jest dodatkowe schłodzenie pomieszczeń w których leżakuje i dojrzewa wino. Wina fermentują w nowoczesnych tankach ze stali nierdzewnej, natomiast mniejsze partie dojrzewają w szklanych opakowaniach.

Od 2013 roku w Winnicy „Garlicki Lamus” produkowane jest wino pod nazwą handlową UNIWERSYTECKIE GRONO. Wszystkie produkowane w Winnicy Garlicki Lamus są winami certyfikowanymi tzn. takimi które mogą być sprzedawane pod nazwą odmiany z której dane wino jest wyprodukowane, jak również rocznika w którym zostało wyprodukowane. Dzięki tym informacjom konsument kupując Uniwersyteckie wina jeszcze zanim spróbuje wie czego może się spodziewać po danym rodzaju wina.

Nad całością produkcji zarówno w winnicy jak również w winiarni czuwa dr inż. Przemysław Banach.


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie